×

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców „DUET”

Wersja 1/5/2018
 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców “DUET” prowadzi szkolenia kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, BE, CE, DE, kursy kwalifikacji zawodowej, kursy ADR, ADR+ Cysterny, kursy na instruktora nauki jazdy, warsztaty dla instruktorów, szkolenia okresowe.
 2. Ośrodek Szkolenia kierowców “DUET” jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w określonym miejscu i czasie w ilości zgodniej z obowiązującą ustawą.
 3. Szkolenie zakończone jest egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym w obecności instruktora. Egzaminu teoretycznego wewnętrznego bądź też praktycznego nie przeprowadza się dla kursów, dla których nie jest to ustawowo wymagane.
 4. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego teoretycznego oraz praktycznego wraz ze spełnieniem warunku z pkt. 15 zawartego w regulaminie jest jednoznaczny z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu tj. zaktualizowaniem profilu kandydata na kierowcę „PKK” w celu zapisu na egzamin. Koszt egzaminu wewnętrznego jest wliczony w cenę kursu.
 5. Do egzaminu wewnętrznego można przystępować wielokrotnie, przy czym egzamin poprawkowy teoretyczny jest bezpłatny, natomiast egzamin poprawkowy praktyczny wewnętrzny jest płatny. Opłata za egzamin poprawkowy praktyczny wewnętrzny wynosi równowartość 1 dodatkowej godziny szkolenia praktycznego dla danej kategorii prawa jazdy.
 6. Ośrodek zapewnia możliwość zrobienia badań lekarskich, psychologicznych oraz dostępność materiałów szkoleniowych oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej, z wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi.
 7. Kursant ma prawo do darmowych konsultacji z instruktorem nauki jazdy, prawo do korzystania z materiałów dydaktycznych, sali komputerowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem potrzebnym do nauki przez cały okres trwania szkolenia włącznie z czasem oczekiwania na egzamin państwowy.
 8. Kandydat na kierowcę zwany również kursantem jest zobowiązany do systematycznego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych.
 9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych kursant jest zobowiązany powiadomić o nieobecności biuro OSK najpóźniej 1 dzień przed planowanymi zajęciami, a w przypadku braku powiadomienia do uiszczenia opłaty za każdą umówioną godzinę jazdy według cennika ośrodka. Termin zajęć, które zostały odwołane przez kursanta zostanie ustalony z kursantem.
 10. W przypadku konieczności odwołania zajęć przez OSK inny termin zajęć zostanie ustalony z kursantem.
 11. Kandydat na kierowcę ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego również bez podania przyczyny zmiany.
 12. Kursant jest zobowiązany informować na bieżąco kierownika ośrodka o wszelkich problemach związanych ze szkoleniem, a kierownik ośrodka jest zobowiązany do rozpatrzenia roszczeń w trybie pilnym i podjęcia właściwych kroków.
 13. W przypadkach uzasadnionych, sytuacjami losowymi istnieje możliwość odstąpienia od opłaty zawartej w pkt. 9 regulaminu poprzez pisemny wniosek do kierownika ośrodka.
 14. Kursant ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie do 7 dni od zakończenia kursu u kierownika ośrodka a kierownik ośrodka ma 14 dni na jej rozpatrzenie.
 15. Kursant jest zobowiązany do systematycznych wpłat tak, aby kończąc kurs miał uregulowaną całą należność. Dokonanie całkowitej opłaty wraz ze spełnieniem warunku z pkt. 9 zawartego w regulaminie jest jednoznaczne z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu tj. zaktualizowaniem profilu kandydata na „PKK” w celu zapisu na egzamin państwowy.
 16. Kursant ma prawo do rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania.
 17. Przerwanie szkolenia następuje na pisemny wniosek osoby szkolonej.
 18. W przypadku przerwania szkolenia, OSK może odstąpić od części opłaty w zależności od liczby wykorzystanych godzin szkolenia.
 19. Aktualny cennik kursów dostępny jest na stronie internetowej ośrodka.
 20. Ośrodek informuje o możliwości wizytacji usługi/ kursu przez upoważnione organy.
 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Oceń stronę

Kontakt

Zastanawiasz się jak się z nami skontaktować? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje.

Gdzie nas znajdziesz?

Krosno

ul. Naftowa 18
Pokaż na mapie

Telefony:
13 43 614 32
696 840 014

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 7:00- 17:00
sobota: 7:00- 14:00

Oddział Jasło

ul. 3 Maja 24A
Pokaż na mapie

Telefon:
600 968 873

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Oddział Sanok

ul. Daszyńskiego 17
Pokaż na mapie

Telefon:
664 912 980

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET

e-mail: kontakt@duetosk.pl
facebook

Konto bankowe:

02 9158 0001 2001 0010 8588 0001
Bank Spółdzielczy w Błażowej

  *Obowiązkowe

  Copyrights 2017 – 2023 OSK DUET. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  Crafted by: RED Solutions

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawnej obsługi Twojej wizyty. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

  Akceptuję
  Zapisz się online