×

Kurs ADR

ADR – szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych

Krosno, Jasło, Sanok

Czym jest specjalistyczne szkolenie ADR?

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).

Celem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie ustawy o transporcie drogowym pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne, jak należy to wykonywać. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają zatem aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zachowaniu i poszanowaniu norm w nich zawartych.

Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca. Musi on posiadać wiedzę ściśle ukierunkowaną na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zaświadczenie ADR dla kierowców, w zależności od zakresu szkolenia, umożliwia kierowcom zawodowym przewóz towarów niebezpiecznych.

„Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

Jak przebiega szkolenie?

Poszczególne kursy ADR odbywają się w określonym przez rozporządzenie wymiarach godzin. Kursant zobowiązany jest przyswoić wiedzę, której zakres dla poszczególnych kursów określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia 29 września 2005 r.).

Kursy kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dzielą się na kilka rodzajów kursów:

 • Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:
  • szkolenie podstawowe ARD w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego materiałów klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
 • Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:
  • kurs podstawowy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe) – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin kończący kurs dokształcający początkowy obejmuje zagadnienia określone w ramowym programie, natomiast egzamin kończący kurs dokształcający doskonalący obejmuje sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zakresie objętym ramowym programem.

Ukończenie kursu potwierdzone jest egzaminem państwowym. Egzamin ADR, przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną. Jednostka ta podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego rodzaju kursu dokształcającego.

Test pisemny składa się w przypadku egzaminu kończącego:

 • kurs ADR podstawowy – z 30 pytań;
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – z 18 pytań;
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – z 15 pytań;
 • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – z 15 pytań.

Czas trwania testu pisemnego, o którym mowa w ust. 3, wynosi w przypadku egzaminu kończącego:

 • kurs podstawowy – 90 minut;
 • specjalistyczny kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 60 minut;
 • specjalistyczny kurs w zakresie przewozu drogowego materiałów wybuchowych klasy 1 – 45 minut;
 • specjalistyczny kurs w zakresie przewozu drogowego materiałów promieniotwórczych klasy 7 – 45 minut.

Jak uzyskać zaświadczenie ADR? Warunki zdania egzaminu państwowego

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy. Udzielenie poprawnych odpowiedzi w ilości 2/3 całości pytań umożliwia uzyskanie zaświadczenia ADR. W przypadku niezdania egzaminu zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu. Uprawnienia ADR są przydzielane po otrzymaniu wyniku pozytywnego z egzaminu pisemnego.

Zainteresowany rozpoczęciem kursu ADR?
Wypełnij formularz i zapisz się on-line!

Dla kogo jest kurs specjalistyczny ADR?

Kurs specjalistyczny ADR jest przeznaczony dla osób, które zajmują się przewozem materiałów niebezpiecznych. Może być skierowany do różnych grup zawodowych, takich jak kierowcy, operatorzy logistyczni, pracownicy sektora transportowego, pracownicy magazynów, a także osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych. Kurs ADR może być również skierowany do osób, które chcą zdobyć wiedzę i kwalifikacje związane z przewozem materiałów niebezpiecznych w celu podjęcia pracy w tej dziedzinie.

Czy certyfikat ADR jest ważny międzynarodowo?

Tak, certyfikat ADR jest międzynarodowo uznawany, co oznacza, że ​​osoba posiadająca taki certyfikat może przewozić materiały niebezpieczne w innych krajach, zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.

Jakie są najczęstsze zagrożenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych, o których uczestnicy kursu ADR powinni wiedzieć?

Najczęstsze zagrożenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych obejmują pożary, eksplozje, wycieki substancji toksycznych i radioaktywnych oraz potencjalne szkody dla zdrowia i środowiska.

Jakie korzyści niesie posiadanie uprawnień ADR w kontekście przewozu materiałów niebezpiecznych?

Posiadanie uprawnień ADR w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych niesie szereg korzyści. Uprawnienia ADR świadczą o posiadaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności dotyczących przepisów i procedur związanych z bezpiecznym transportem substancji niebezpiecznych. Daje to pewność, że osoba posiadająca takie uprawnienia jest przeszkolona w zakresie identyfikacji, pakowania, oznakowania i postępowania w przypadku awarii czy wycieku materiałów niebezpiecznych. Posiadanie uprawnień ADR może również zwiększyć szanse na zatrudnienie w branży transportowej oraz zapewnić większe możliwości awansu zawodowego.

4.7/5 - (4)

Kontakt

Zastanawiasz się jak się z nami skontaktować? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje.

Gdzie nas znajdziesz?

Krosno

ul. Naftowa 18
Pokaż na mapie

Telefony:
13 43 614 32
696 840 014

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 7:00- 17:00
sobota: 7:00- 14:00

Oddział Jasło

ul. 3 Maja 24A
Pokaż na mapie

Telefon:
600 968 873

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Oddział Sanok

ul. Daszyńskiego 17
Pokaż na mapie

Telefon:
664 912 980

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET

e-mail: kontakt@duetosk.pl
facebook

Konto bankowe:

02 9158 0001 2001 0010 8588 0001
Bank Spółdzielczy w Błażowej

  *Obowiązkowe

  Copyrights 2017 – 2023 OSK DUET. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  Crafted by: RED Solutions

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawnej obsługi Twojej wizyty. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

  Akceptuję
  Zapisz się online