×

Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o prawo jazdy

Przed rozpoczęciem kursu przygotowującego do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów, konieczne jest wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy. Składając wniosek do odpowiedniego urzędu, przyszły kursant otrzymuje tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), będący podstawą do podjęcia dalszych działań. Jak prawidłowo wypełnić wniosek o prawo jazdy, gdzie należy złożyć wniosek i jakie dokumenty będą niezbędne przy dopełnianiu formalności?

jak wypełnić wniosek o prawo jazdy

Procedura uzyskania prawa jazdy

Chcąc ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy na dowolną kategorię, pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza wykonującego badania kierowców i uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego możliwość kierowania pojazdami. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o prawo jazdy i dostarczenie go wraz z niezbędnymi dokumentami do wyznaczonej placówki. Po otrzymaniu numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) można udać się do wybranej szkoły jazdy w celu odbycia kursu teoretycznego i zajęć praktycznych.

Po ukończeniu kursu kolejnym krokiem jest zapisanie się na egzamin teoretyczny i praktyczny, a po ich zdaniu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prześle informacje do właściwego urzędu. Po uiszczeniu opłaty za prawo jazdy urząd powinien wydać dokument najpóźniej po 9 dniach roboczych od dnia dostarczenia potwierdzenia opłaty (w niektórych przypadkach procedura może wydłużyć się do miesiąca).

Wypełnianie wniosku o prawo jazdy krok po kroku

Wniosek o prawo jazdy można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury, jak również otrzymać egzemplarz i uzupełnić na miejscu, w wydziale komunikacji. Samo wypełnienie dokumentu nie powinno stwarzać problemów. W pierwszym kroku należy wypełnić dane urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego (w zależności od miejsca zamieszkania). W sekcji A należy uzupełnić pola swoimi danymi osobowymi. Sekcję B dokumentu wypełnia osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy lub wydanie wtórnika dokumentu.

W punkcie C należy wybrać i zaznaczyć odpowiednią kategorię prawa jazdy oraz – w przypadku składania wniosku po raz pierwszy – zakreślić również punkt a). Konieczne jest także zakreślenie, jakie załączniki będzie zawierał wniosek. Sekcja D przeznaczona jest dla osób ubiegających się o potwierdzenie kwalifikacji, w sekcji E zaś dane wypełniają osoby składające wniosek o wymianę lub o wtórnik prawa jazdy.

W punkcie F należy wybrać sposób przekazania dokumentu, natomiast w sekcji G należy zaznaczyć niezbędne oświadczenia. Składając wniosek po raz pierwszy, konieczne jest zaznaczenie punktów od 1 do 6. Ponadto należy wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania. Podpisany wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (o których przeczytasz poniżej) należy złożyć w odpowiednim urzędzie lub wysłać go pocztą. Dla ułatwienia wypełniania wniosku, poniżej opisano poszczególne sekcje dokumentu.

wniosek o prawo jazdy wzór 1
wniosek o prawo jazdy wzór 2

Załączniki do wniosku o prawo jazdy

Przy składaniu wniosku do złożenia wypełnionego dokumentu należy przygotować także:

 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • ksero i numer dotychczasowego prawa jazdy (jeśli ubiegasz się o prawo jazdy na kolejną kategorię),
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (jeśli wkrótce skończysz 18 lat),
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E).

Koszty uzyskania prawa jazdy

Opłata za wydanie nowego prawa jazdy (również w przypadku wymiany prawa jazdy) wynosi 100,50 zł. Ubiegając się o uzyskanie dokumentu po raz pierwszy, należy liczyć się także z takimi opłatami jak:

 • koszt badań lekarskich – około 200 zł,
 • koszt kursu w szkole nauki jazdy – około 3300 zł (średnia cena w 2023 roku),
 • koszt wykonania zdjęcia – około 20 zł,
 • koszt egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego – 50 zł,
 • koszt egzaminu praktycznego – 150 zł.

Wniosek o prawo jazdy online

Osoby, które nie mają możliwości osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu, mogą skorzystać z usługi online. Tak jak w przypadku standardowego składania wniosku, należy przygotować wydane przez lekarza orzeczenie oraz potwierdzenie przelania opłaty za wydanie dokumentu. Następnie należy wypełnić i wysłać wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP oraz wysłać pocztą do właściwego urzędu oryginały dokumentacji. Po upływie 2 dni roboczych indywidualny numer PKK powinien być dostępny na platformie ePUAP.

Podsumowanie

Choć uzyskanie prawa jazdy wymaga złożenia kilku dokumentów, warto pamiętać, że jest to procedura jednorazowa i nie ma potrzeby późniejszego odwiedzania urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Przed złożeniem wniosku o prawo jazdy należy pamiętać o wykonaniu niezbędnych badań oraz przygotowaniu zdjęć do dokumentu i potwierdzenia wniesienia opłaty. W przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczenia dokumentacji do placówki można wypełnić wniosek online i przesłać formalności pocztą.

5/5 - (2)

Kontakt

Zastanawiasz się jak się z nami skontaktować? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje.

Gdzie nas znajdziesz?

Krosno

ul. Naftowa 18
Pokaż na mapie

Telefony:
13 43 614 32
696 840 014

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 7:00- 17:00
sobota: 7:00- 14:00

Oddział Jasło

ul. 3 Maja 24A
Pokaż na mapie

Telefon:
600 968 873

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Oddział Sanok

ul. Daszyńskiego 17
Pokaż na mapie

Telefon:
664 912 980

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek- piątek: 9:00- 16:00

Kontakt

Ośrodek Szkolenia Kierowców DUET

e-mail: kontakt@duetosk.pl
facebook

Konto bankowe:

02 9158 0001 2001 0010 8588 0001
Bank Spółdzielczy w Błażowej

  *Obowiązkowe

  Copyrights 2017 – 2023 OSK DUET. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

  Crafted by: RED Solutions

  Wykorzystujemy pliki cookies w celu poprawnej obsługi Twojej wizyty. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Więcej w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

  Akceptuję
  Zapisz się online